Szombat, 2021-01-16, 4:58:21 AM
Üdvözöllek Vendég | RSS
ÁLDJON AZ ÚR
Főoldal
Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Mini-chat

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

                                                                                                                                                                                                          

 REGGELI  IMA A SZENT  ŐRANGYALHOZ!

                                  


Ó, szent őrangyalom! Teljes szívemből köszönöm , hogy ismét egész éjjel megóvtad testem, szellemem és lelkem minden sérülésétől. Hálából védelmedért ezt a napot teljesen a Te tiszteletedre és Isten tiszteletére és magasztalására akarom áldozni. Kezeid által minden tettem, gondolatom és érzésem Istennek, az Úrnak ajánlom fel. Segíts mindent úgy rendeznem, hogy méltó legyen kezeid által Isten örök fensége elé juttatni. Óvj meg a bennem lakozó gonosztól. Óvj meg mindentől, ami becsületemnek, életemnek és jó szándékomnak árthat. Rád bízom testem, szellemem és lelkem, oltalmad alatt mindenkor biztos leszek abban, hogy ha Te vezetsz, nem tévedek, ha Te gondoskodsz rólam, nem ér bánat. Ó, Isten angyala, ki védelmezőm vagy, világosíts meg, óvj és vezess engem ma és mindennap. Ámen! / Hunters /ESTI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ! 

Ó, szent őrangyalom! Segítségeddel ismét eltelt egy nap. Szívem mélyéből köszönöm az Atyának, Szűz Máriának és személyesen Neked, mindazt a felismerést, nyilvánvaló és számomra rejtett irányítást, egyáltalán minden kegyet, melyet a nap folyamán kaptam. Te kérted, közvetítetted számomra és részesítettél benne. Ha egy pillanatra visszatekintek az elmúlt napra, akkor ismét annyi hiányosságot fedezek fel magamban. Letértem a tökéletességhez vezető útról, midőn nem követtelek és nem bíztam benned eléggé. Ezáltal megbántottalak Téged, leghűbb kísérőm és védelmezőm. Őszintén bánom mindezen romlottságokat és állhatatosan kérlek, legdrágább barátom, bocsáss meg nekem. Kérd számomra Isten kegyét, szabadjon még jobban érzékelnem vezetésed, hogy a jövőben tanácsod felismerhessem. Így terjeszd ki fölém karjaid, és őrizve állj mellettem ezen éjjelen. Akkor nincs gonosz ellen, ki hozzám közeledni merjen és nincs számomra veszély. Édesen alszom védelmed alatt az én Istenem és Atyám iránti hitben, reménységben és szeretetben, kinek orcáját Te látod, és akit ma éjjel légy szíves helyettem imában kérni, tisztelni és magasztalni. Ámen! / Hunters /                           

Ima gondjaink átadására

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: „Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tied!

Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak, és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoznak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal  akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat, és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani.

Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled.

Ámen

Szeretni

Fejszés András

Szeretni annyit jelent, mint adni,
ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak...
Embert szeretni így kellene.

Szeretni annyit jelent: magamat adni.
A teljes szeretet: én-emet feladni.
Krisztust követni így kellene.

Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé - az isteni szeretet

Így szeretett Isten: adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta
a világért

 Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!Verses reggeli ima

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.


Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. 
Amen.


Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, Aki értem csak
Egyszer is imádkozott. Szent Teréz imája:
'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!'
IMA A KONYHÁMÉRT...

Istenem áldd meg kis konyhámat,
melynek minden szegletét szeretem.
És áldj meg engem, mikor ott munkám végzem,
sütök, főzök,mosogatok.
S az ételek,amiket készítek,
fentről legyenek fűszerezettek,
a Te hatalmas áldásoddal,
a Te kegyelmeddel, de leginkább
a Te szereteteddel.
Így áld meg kiskonyhámat,Istenem
s azokat, akik belépnek oda,
hogy semmi mást ne találjanak
mint örömöt,békességet, és
boldogságot abban.

Ámen 
PUSZTAI ORSOLYA:

TISZTÍTÓ IMA

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem
Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel
Áradó Fényesség járja át a testem
Tisztaság angyala karjába zár Engem

Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal
Harmónia rezeg ebben a Világban
Árad belőlem, megtisztít most mindent
Mivel utam során kapcsolatba lépek

Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben
Mit Atyám átölel tisztító Fényével
Ezért befogadlak Tisztaság Ereje
Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

ÁmenAsztali áldásÉtkezés előtt: 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújts ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Amen.


Étkezés után:

Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Amen.


Étkezés előtt:
Ki asztalt terítesz az égi madárnak, teríts asztalt, teríts szegénynek, árvának. Nyisd meg Atyánk, nyisd meg jóságos kezedet, adj koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben, italban legyen meg a részünk, Gondviselő Atyánk könyörögve kérünk. Ámen

Étkezés után
Gondviselő Atyánk asztalodtól kelve, kezünk összetéve, szívből hálát adunk Neked. Áldj meg minket s e háznak gazdáját, fordítsd vissza néki a vendéglátását. Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, a Benned bízóknak viseld mindig gondját.
Ámen. Ha hiszel Krisztus Istenében...

"Mosolyogd el magad,
És adj belőle annak,
Aki még soha nem nevetett!
Ragadj meg egy napsugarat,
És repítsd oda,
Ahová a bátorságot,
És helyezd annak lelkébe,
Aki nem tudja megérteni!
Fogd meg a reményt,
És add oda annak,
Akinek az életében,nincs fény!
Fogd meg a jóságot,
És add oda annak,
Aki nem tud ajándékozni!
Fogd meg a szeretetet,
És mutatsd meg,az egész világnak!" Drága Jó Istenem!

Van,hogy órákig,
Ülök és hallgatok,
S csak kavarognak bennem,
A fájó gondolatok!
Ide-oda kuszál,
A múlt és a jelen,
A sok bánat,szenvedés,
Melyben együtt Voltál velem.
...És Fogtad a kezem,
Drága Jó Istenem!
Én Rád bízom magamat,
Mert megismertelek,
S minden nap érzem,
Mély szeretetedet!
Volt egy életálmom,
Jól Tudod,hogy mi az!
Helyébe mást adtál,
És rentgeteg vígaszt!
Ma már látom azt is,
Te előre Tudtad:
Boldog leszek másképp!
Feledjem a multat!

Köszönöm Istenem,
Hogy sosem Hagysz el engem!
Nevelj fel teljesen,
S Légy velem a HITEMBEN!!!!!
Imádkozni azt jelenti:
- Hallgatni a beszélő Istent,
- Megnyílni annak, amit Isten öröktől fogva kínál,
- Megengedni,hogy betöltsön minket,Isten békéjének a vágya, mindaddig, amíg valósággá nem válik,
- Isten rendelkezésére bocsátani magunkat,hogy végre közölhesse velünk azt, amit már régóta elmondani szeretne számunkra,
- Oda adni magunkat Istennek, hogy végbevihesse bennünk azt, amit régóta vágyik megvalósítani,
- Isten hívásának tudatában lenni,bele egyezni terveibe és kívánságaiba,
- Elfogadni Istent, aki önmagát kínálja,
- Megtanulni hallgatni és meghallgatni,
- Felajánlani tetteinket Istennek,forrásra találni Jézus Krisztusban,
- Tudatára ébredni Isten üzenetének a Bibliában,de ugyanakkor megfigyelni életünk eseményeiben is,
- A lelkünkkel lélegezni. 

II.János Pál: Mosolyod...

Mosolyod,mely szívből fakad,
Aranyozza be Arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér,testvéred szemében.
Gazdagítja azt,aki kapja!
S nem lesz szegényebb az sem,aki adja!
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy,maga után!
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná!
És senki sem oly szegény,
Hogy meg ne érdemelné!
Az igaz barátság,látható jele!
Hintsd be a világot,egészen vele!
Mosolyod:nyugalom a megfáradottaknak!
Bátorság a csüggedőknek!
Vígasztalás a szomorkodónak!
Mosolyod értékes,nagyon nagy jó!
De semmiért meg nem vásárolható!
Kölcsönözni nem lehet,ellopni sem!
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen!
És ha ezután,olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű és a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak,aki azt másnak adni nem tudja!!! 


Megkértem Istent...


Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet.
Azt mondta, nem Ő veszi el, nekem kell feladnom.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet.
Azt mondta: nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot.
Azt mondta: nem. Csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól.
Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, adjon lelki fejlődést.
Azt mondta: nem. A fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem.
Azt felelte: látom, már kezded érteni.
Kértem Őt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet...
És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot...
És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat
Kértem, adjon szeretetet...
És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet...
És adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.

A SZERETET IMÁJA

A szeretet öleljen át engemet
A szeretet kinyitja a szívemet
A szeretet járjon át
A szeretet kinyitja szívem kapuját
Jézus kérlek, Te segíts engem
Hogy a szeretet teljes legyen bennem
Szerető szívemet most kitárom

Szeretetemmel átölelem az egész világot!

Ámen 


Reggeli Ima

Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg!

Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hősi fék,

hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át! Ámen

Reggeli Ima


Megint előttem van egy új nap, Atyám,

Amint elindulok az emberek közé munkámat végezni.

Oh, add, hogy barátja lehessek minden embertársamnak

Ments meg attól, hogy egyetlen szívnek is elhervasszam üde virágát haragommal, vagy gyűlöletem tüzével!

Segíts meg, hogy felvidítsam a szenvedőket szeretetemmel, s felüdítsem a csüggedőket a bennem élő remény hatalmával.

Add, hogy minden embernek arcába testvéri szemekkel nézhessek, add, hogy gyönyörűségemet találjam abban, ha módomban áll segítségére lenni embertársaimnak.

ÁMEN 
IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,

amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!

Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is

az Ő jelenlétében élnem!

Kérlek, mutass utat kísértés idején!

Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem

bajos ügyeimben!

Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,

hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!

Hála tenéked!

Ámen

Élőkért és holtakért

Örök mindenható Isten!
Aki eleveneken és holtakon uralkodol, s
megkönyörülsz mindazokon,
kiket hitükről és cselekedeteikről
megismersz, mint tieidet:
alázatosan kérünk Téged,
hogy akikért itt könyörgünk,
akár még e testben laknak,
a akár a másvilágra jutottak,
minden szentjeid közbenjárása által
nyerjék meg kegyes irgalmadból
minden bűnüknek bocsánatát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen
(Opus Dei


Ima
 
  


"Uram!
Sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed
ragyogó világát, hogy fényre gyúl mind,
hogy Téged követ, szolgál,
Neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj!
De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be,
hogy ez a Nap ragyogjon benn örökre,
hogy Érted égő tüzet sose veszt.
Uram!
Ragyogtasd ránk a Te napod,
amely nem ismerhet sosem alkonyatot."
Amen

(Szent Efrém
Imádság


Jézus, reményünk!
Téged követve azt választjuk,
hogy szívünk mélyéből szeretünk.
Mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy Rád bízhassuk magunkat.
Óh, Krisztus!
És mi igyekszünk megosztani Veled mindazt,
ami az életben ránk nehezedik.
Amen
Drága Jézus!
Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk,
bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel,
itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy
életünk már csak a Te kisugárzásod legyen.
Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk,
hogy mindenki, akivel találkozunk,
a Te jelenlétedet érezze meg általunk.
Többé már ne minket lássanak,
hanem egyedül Téged, Jézus!
Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk,
ahogyan Te ragyogsz,
s világossággá válhatunk mások számára is.
Amen 
Remény

 

Fenn a végtelen sötét égen, ragyog egy csillag
út mutatója csodás, angyaloknak.
Hogy merre látjuk, talán, senki sem tudja!?
Létezik, mert sokan, suttognak róla.
Suttogják, hogy ha, távozik egy lélek
Születik egy angyali csoda, S benne éled egy új lélek
Mi is angyalokká leszünk, csak nem tudunk róla?!
Tudom csak így lehet, hiszen meg van írva.
Tovább élünk, együtt, fenn, de rég találkoztunk.
Szüleinkkel, s mindenkivel, akikkel randevúztunk!
Összejöttünk újra, de, még özönlenek utánunk!
Akiket magukra hagytunk, S mi innen látunk!
Ahogy a sírhanthoz mennek, egy egy szirmot elhintenek.
Sírunkra virágot tesznek, Gyémántok potyognak szemünkből
Jaj.. Az ég is rájuk dől, Ha sűrű könnyeiket látjuk.
Fentről talán vigyázunk is rájuk. Vigyázunk ezt meg ígérjük,
Sietünk is majd eléjük!

Életünket újra, boldogságban éljük.

/ Szoboszlai János 2009.01.23. /Egy szép ima - csak Neked.

"Életem szüntelen küzdelem.
Napjaim folyása sohasem bűntelen.
Ha nem segítesz, elveszem.
Istenem!
Kit meghalad az értelem.
Ki maga a szeretet.
Ki fenséges és végtelen.
Adj erőt nekem!"
Amen Jézus Szíve Te tudsz mindent,
Jézus Szíve Te látsz mindent,
Jézus Szíve Te megtehetsz mindent.
Jézus Szíve Te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve Te meghallgatod imám.
Amen"Uram!
Sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed
ragyogó világát, hogy fényre gyúl mind,
hogy Téged követ, szolgál,
Neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj!
De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be,
hogy ez a Nap ragyogjon benn örökre,
hogy Érted égő tüzet sose veszt.
Uram!
Ragyogtasd ránk a Te napod,
amely nem ismerhet sosem alkonyatot."
Amen

(Szent Efrém)


Üdvöz légy, Mária!
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen

Hétköznapi MiatyánkMikor a szíved már csordultig tele.
Mikor nem csengett rád soha senki sem.
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba reményteljesen.
Fohászkodj: Miatyánk, ki vagy a Mennyekben!

Mikor magányod ijesztően rád szakad.
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad.
Mikor körülvesz durva szók özöne.
Átkozódik a rossz, erre van Istene.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram, szenteltessék meg a Te Neved!

Mikor mindenfelé forrong a nagyvilág.
Mikor elnyomásban szenved az igazság.
Mikor elszabadul a pokol a földre.
Az arcokra Káin bélyege van sütve.
Ó, lélek ne csüggedj, ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod.
S kérjed: Uram, jöjjön el a Te Országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság.
Mikor életednek nem látod a hasznát.
Mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve.
S a bajban nincs barát, ki veled törődne.
Ó, lélek ne csüggedj, ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog.
S mondd: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a kisember fillérekben számol.
Mikor a drágaság idegeken táncol.
Mikor milliót költ az egyik, hogy éljen.
És millió szegény a nincstől hal éhen.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed.
S kérd: Uram, add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz.
Mikor hited gyengül, sőt ellene támadsz.
Mikor az imához nincs kedved, sem erőd.
Minden lázad benned, s hajt, hogy tagadd meg Őt!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseregj!
Nézz fel a magasba, hívjad Istenedet:
Uram, segíts, és bocsásd meg vétkeinket!

Mikor hittél abban, hogy téged becsülnek.
Munkád elismerik, lakást is szereznek.
Mikor verejtékig fárasztottad magad.
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak.
Ó, lélek, ne csüggedj, sírd el Teremtődnek:
Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek.

Mikor az erősek a békét tárgyalják.
Mikor béke sehol, csak egymást gyilkolják.
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják.
Kérded: Uram, miért tűröd ezt, Istenem,
Miatyánk!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Ne vígy kísértésbe, ments meg a gonosztól!

Akkor szól a Mester intőn, de szelíden:
Távozz sátán, viszály! Béke és csend legyen!
Miért féltek mindig ti kicsiny hitűek?
Bízzatok, hiszen Én megígértem nektek.
Pokoli hatalmak ellen a védelmet!
Hűséges kis nyájam, pásztorotok vagyok.
végső időkig veletek maradok!

/Dr. Papp Lajos szívsebész verse: Az én Miatyánkom/


 
  
Belépés

Keresés

Naptár
«  Január 2021  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Barátaink:
 • Ingyenes honlap létrehozása
 • uCoz közösségi fórum
 • Ingyenes online játékok
 • Oktatóvideók
 • A legjobb uCoz-os weboldalak

 • Időkép
  Hőtérkép

  Felhőkép


  Copyright MyCorp © 2021