Kedd, 2021-01-19, 6:26:25 AM
Üdvözöllek Vendég | RSS
ÁLDJON AZ ÚR
Főoldal
Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Mini-chat

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

 
 

                       

Végtelen jóságú Mennyei Atyám!
Add, hogy benső szellemi látásom -
Szellemi szemem megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Bölcsesség
- az élő hit által -
bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Szeretet
- az élő alázat által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg akaratvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Erő
- az élő remény által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet!
Hogy testetöltésem célját,
a szeretet két fő parancsának betöltését
minden élethelyzetben felismerjem
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldj meg minden ügyet,
melyet szolgálok!
Áldj meg mindenkit,
Akivel kapcsolatba kerülök!

Hogy mindenben minden
Szent akaratod szerint történjen,
Bennem és általam
Ámen!

Uram! Nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében és
forgatagában időben rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban.
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy
csupán másodrangú fontossága
megítéléséhez.

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a
mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak
az életen, de értelmesen osszam be
napjaimat, észleljem a váratlan
örömöket és magaslatokat.

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy
az életben minden simán kell,
hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a
józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához.
Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen
Úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek segíts, hogy tudjak várni.
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk
Van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a
kellő pillanatban és a megfelelő helyen
szavakkal vagy szavak nélkül egy kis
jóságot közvetíthessek.

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől.
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt,
amire szükségem van.

Uram! Taníts meg a kis lépések művészetére!
Hétköznapi Miatyánk

 

Mikor a szíved már csordultig tele.
Mikor nem csengett rád soha senki sem.
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba reményteljesen.
Fohászkodj: Miatyánk, ki vagy a Mennyekben!

Mikor magányod ijesztően rád szakad.
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad.
Mikor körülvesz durva szók özöne.
Átkozódik a rossz, erre van Istene.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram, szenteltessék meg a Te Neved!

Mikor mindenfelé forrong a nagyvilág.
Mikor elnyomásban szenved az igazság.
Mikor elszabadul a pokol a földre.
Az arcokra Káin bélyege van sütve.
Ó, lélek ne csüggedj, ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod.
S kérjed: Uram, jöjjön el a Te Országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság.
Mikor életednek nem látod a hasznát.
Mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve.
S a bajban nincs barát, ki veled törődne.
Ó, lélek ne csüggedj, ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog.
S mondd: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a kisember fillérekben számol.
Mikor a drágaság idegeken táncol.
Mikor milliót költ az egyik, hogy éljen.
És millió szegény a nincstől hal éhen.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed.
S kérd: Uram, add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz.
Mikor hited gyengül, sőt ellene támadsz.
Mikor az imához nincs kedved, sem erőd.
Minden lázad benned, s hajt, hogy tagadd meg Őt!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseregj!
Nézz fel a magasba, hívjad Istenedet:
Uram, segíts, és bocsásd meg vétkeinket!

Mikor hittél abban, hogy téged becsülnek.
Munkád elismerik, lakást is szereznek.
Mikor verejtékig fárasztottad magad.
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak.
Ó, lélek, ne csüggedj, sírd el Teremtődnek:
Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek.

Mikor az erősek a békét tárgyalják.
Mikor béke sehol, csak egymást gyilkolják.
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják.
Kérded: Uram, miért tűröd ezt, Istenem,
Miatyánk!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Ne vígy kísértésbe, ments meg a gonosztól!

Akkor szól a Mester intőn, de szelíden:
Távozz sátán, viszály! Béke és csend legyen!
Miért féltek mindig ti kicsiny hitűek?
Bízzatok, hiszen Én megígértem nektek.
Pokoli hatalmak ellen a védelmet!
Hűséges kis nyájam, pásztorotok vagyok.
végső időkig veletek maradok!

/Dr. Papp Lajos szívsebész verse: Az én Miatyánkom/
Tisztitó Ima


Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel

Áradó Fényesség járja át a testem

Tisztaság angyala karjába zár Engem

Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal

Harmónia rezeg ebben a Világban

Árad belőlem, megtisztít most mindent

Mivel utam során kapcsolatba lépek

Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben

Mit Atyám átölel tisztító Fényével

Ezért befogadlak Tisztaság Ereje

Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

Ámen

                          

 

  Uram, tégy engem békéd eszközévé. 
Hadd vigyem a szeretetet, 
ahol a gyűlölet uralkodik, 
a megbocsátást oda, 
ahol a vétek él. 
Hogy egyességre hozzam azokat, 
akik széthúzásban élnek, 
s az igazságot vigyem oda, 
ahol a tévedés az úr. 
Hadd vigyem a hitet, 
hogy szétoszlassam a sötétséget; 
a reményt, 
hogy megszűnjék a kétségbeesés; 
fényt oda, 
ahol sötétség az úr; 
s az örömöt vigyem oda, 
ahol szomorúság és szenvedés az élet. 
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, 
mint hogy vigaszra várjak; 
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak; 
inkább én szeressek, 
mint hogy szeretetet igényeljek; 
mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg önmagunkat, 
és ha meghalunk, 
azzal ébredünk az örök életre.


 

 

Szent Teréz imája:
'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy,
ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, 
amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál,
és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, 
hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** 
és adja meg lelkednek a dal,
a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!'

 

 

 MA, MINDÖRÖKKÉ
(Binderné Palocsay Erzsébet)

Lelkembe látó én Istenem,
Bocsásd meg minden bűnöm nekem.
Változtasd lekem hófehérre,
Hogy ne legyen rajta az éltem vétke.

A Földön élőknek békét kérek!
A hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag
Örüljön annak, hogyha adhat!
Legyen az ember százszor áldott,
Ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye,
Ez legyen lénye szent igénye!

Gazdagabb legyek, ha mindezt látom:
Legyen a jószándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben!
Tisztuljon lelkem a földi létben.
Nem nagy vagyont, de kincset kérek,
Amitől gyógyul a sebzett lélek!
Nemesedjen a sátán is végre!
Hogy eljöjjön végre a világ-béke!

Kéréseimnek se' vége, se' hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
Istenem add, hogy csodaképpen,
Így ragyogjon el a jövő létben!
Tedd nemessé az emberi lelket!
Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek,
Hogy helye legyen az égi fénynek!

Ha mindezt megadod Jóságos Isten!
Megváltozhat a Földön, majd minden!
Oldozd fel Atyám az Éva-vétket!
És akkor a jóság csak hitet éltet!
Így lesz az élet, mit nekünk adtál,
Egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben,
Pontos lesz majd, mint csillag az égen.
Ámen

 

 

Himnusz az Élethez

Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan!
Az Élet szépség - csodáld meg!
Az Élet boldogság - ízleld!
Az Élet álom - tedd valósággá!
Az Élet kihívás - fogadd el!
Az Élet kötelesség - teljesítsd!
Az Élet játék - játszd!
Az Élet érték - vigyázz rá!
Az Élet vagyon - használd fel!
Az Élet szeretet - add át magad!
Az Élet titok - fejtsd meg!
Az Élet ígéret - teljesítsd!
Az Élet szomorúság - győzd le!
Az Élet dal - énekeld!
Az Élet küzdelem - harcold meg!
Az Élet kaland - vállald!
Az Élet jutalom - érdemeld ki!
Az Élet élet - éljed! 

 

Az Úr Imádsága

Miatyánk, ki vagy a mennyekben
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod.
Legyen meg a Te akaratod,
Miképpen mennyben,
Azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket
Add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
Az ellenünk vétkezöknek
. És ne vígy minket a kisértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Amen. 


REGGELI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ!


Ó, szent őrangyalom! Teljes szívemből köszönöm , 
hogy ismét egész éjjel megóvtad testem,
szellemem és lelkem minden sérülésétől.
Hálából védelmedért ezt a napot teljesen a
Te tiszteletedre és Isten tiszteletére és magasztalására 
akarom áldozni. Kezeid által minden tettem, 
gondolatom és érzésem Istennek, az
Úrnak ajánlom fel. Segíts mindent úgy rendeznem,
hogy méltó legyen kezeid által Isten örök fensége elé juttatni
. Óvj meg a bennem lakozó gonosztól.
Óvj meg mindentől, ami becsületemnek, 
életemnek és jó szándékomnak árthat
. Rád bízom testem, szellemem és lelkem,
oltalmad alatt mindenkor biztos leszek abban, hogy ha 
Te vezetsz, nem tévedek, ha Te gondoskodsz rólam,
nem ér bánat.Ó, Isten angyala,
ki védelmezőm vagy,világosíts meg,
óvj és vezess engem ma és mindennap.
Ámen! / Hunters /

IMA

Napfényes nappalon, Sötétlő éjjelen, 
Légy velem, ne hagy el, Édes jó Istenem! 
Kísérgess utamon Vezérlő kezeddel,
Ha fejemet lehajtom Álmomat ne vedd el! 
Éreztesd lelkemmel Szent lelked erejét, 
Láthassam munkámnak Kedvező sikerét. 
Ha belső bánattól, Elsötétül orcám, 
Legyen vigasztaló, Meleg szavad hozzám. 
Ó,áld meg azokat, Kik drágák szívemnek,
Boldogítsd magadnál, Akik már pihennek.
Azt is áld meg uram, Ki sebet vág szívemen 
Légy velem, ne hagyj el, Édes Jó Istenem!! 
Ámen Jó éjszakát,csodás álmokat kívánok
Szeretni

Fejszés András

Szeretni annyit jelent, mint adni,
ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak...
Embert szeretni így kellene.

Szeretni annyit jelent: magamat adni.
A teljes szeretet: én-emet feladni.
Krisztust követni így kellene.

Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé - az isteni szeretet

Így szeretett Isten: adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta
a világért
AmenHallgasd meg imámat
Mindenható Isten, hallgasd meg imámat.
Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel
embertársaim, hazám és honfitársaim iránt.
Világosíts fel lángszellemeddel és erős ésszel!

Engedj a jövőbe pillantanom,
és megkülönböztetnem a jónak magvát
a gonosznak magvától

Add tudtomra,
mit tegyek és miként kezdjem,
hogy Neked egykor azokról a javakról,
melyeket reám bíztál, beszámolhassak.

Gondolkodni akarok és dolgozni
éjjel és nappal, egész életemen át.

Segítsd sikerre bennem azt, ami jó,
tipord el csírájában azt,
aminek rossz gyümölcse lehetne.

Nyújtsd segélyedet, hogy minden
heves indulatot elnyomhassak magamban.

Engedd, hogy igazi lelki alázattal
tekintsek mindent a világon
s úgy fogjak hozzá bármihez.

Ezt az imámat ne csak szóval mondjam el,
hanem tettemmel bocsássam
szüntelen az égbe.
Ámen.

 

 

Angyali Ima


ANGYALORSZÁG
Lelkünk mélyén van egy ország,
Határtalan, szépséges!
Angyalország! - Te ismered?
Ha hitetlen vagy - kétséges.
Pedig mélyen, tudat alatt
Benned is van hatalma,
De ha te azt megtagadod...
Ne tedd, mert nem lesz a te javadra!
Mert amikor kizökkent
A köznapoknak fonákja!
Akkor bizony nagy oltalom,
Ha lelked mélyén te rá találsz
A jó nyugalom, és boldogság országra!
Elmondom, hogy miként lelsz rá! -
Szólj magadra: nyugodj meg!
Jó szándékod ott lesz Veled!
Ez ad békét lelkednek!
Lerlki szemed vesd majd körbe
És azonnal meglátod!
Körülötted ott a béke!
A te lelki-világod!
Felejtsd el a bosszúságnak
Minden kínzó hatalmát!
Találd meg jó szándékoddal
Lelkedben az angyaloknak hazáját!
És amikor rá találtál -
Otthon leszel! - Higgy nekem!
Elmúlnak a bosszúságok és azt mondod:
De jó dolog, hogy e Földön létezem
én Istenem!
Napról-napra ritkulnak a
Mérget adó poharak!
Hidd el nekem, megtanulsz te
Parancsolni magadnak!
Később! - Hogy ha jön a méreg,
Angyalország ott terem!
Gyakorlatból mondom neked,
Mert így történik - én velem!


 

LELKEMBEN ÉL!
Lelkemben élő rózsaszál,
Amelyen minden tüske fáj,
Amíg az élet andalít,
Addig a lelkem megtanít.
Hogyha felébred tudatom,
Lelkemet tovább kutatom.
Ott van a sorsom végzete?
Nem! A túlvilágnak kezdete!
Hogyha beérett végre a hitem,
Tiéd a lelkem, Istenem!
Hitemben erősíts Jó Atyám!
Hogy érezzem odaát mi vár rám!
Ott majd szivárvány fényre kél:
Ez lesz az égi útlevél!
Köszönöm Teremtő Istenem!
Hogy Tiéd volt az én életem. 

SZELÍD FOHÁSZ
Istenes lelket adj Uram,
Amelyen Hozzád visz utam!
Szelíd szavakat küldj nekem,
Hogy szépüljön földi életem.

 

ISTENEM!
Már nem kérek többet, csak egy falatot!
Hogy lerakhassam itt lenn, az égi alapot!
Szóljon csendben a szférák zenéje...
Amikor utamnak idelenn ........ vége.

Aki asztalt terítesz az égi madárnak,
teríts asztalt, teríts szegénynek árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki
jóságos kezedet,
adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben és italban legyen bőven részünk
gondviselő Atyánk könyörögve kérün


Isten gyengéd hatalma


fényt hoz a sötétbe.
Isten, ki szellő hátán repíti madarait, emeli fájó lelked.
Isten, kitől a bálnák dala szól,
dalra fakasztja szíved újra.
Mert Isten, ki alkotott eget-földet,
gyengéd kezében tart.

Mennyit jelent a kedvesség

A kedvesség magot hint el a lelkemben,
amely ott is növekedni kezd, ahol korábban 
pusztaság volt.
A bizalom levélkéi kibomlanak,
és én kinyújtom a karom.
Befogadom a gyengéd törődést és a szerető 
bíztatást,és ráébredek,
hogy előre léphetek, virágba borulhatok!
Végül is Isten rendezte úgy, hogy a telet
a tavasz kövesse.MIHÁLY ARKANGYAL HÍVÁSA

  

Mihály arkangyal szólítalak Téged

A Vagyok Aki Vagyok Szent nevében

Krisztusi Énem erejénél fogva

Szeretettel kérlek, jelenj meg itt nyomban!

Dicsőség a Fényben, hatalmad ereje

Szent pajzsként erőd fogjon engem körbe

Boríts be szívednek gyémánt fényével

Hogy mindent, mi fénytelen távol tartson tőlem!

Szent Kardod lángjával, isteni erővel

Háromszoros körrel engem most vonj be!

Első kör az Isteni Szeretet ? védelmez engem!

Második az Isteni Szó ? távol tart minden sötétséget!

Harmadik kör a Megváltás ereje ? megőriz örökre Isteni Egységben!

Szent pajzsod védelmében, háromszoros körben

Kérlek tisztelettel Mihály Úr Téged

Emelj a szívedbe, Szíved Szent Lángjába

Hogy ott legyek Véled Örök Biztonságban!

Köszönettel elfogadom védelmedet!

Ámen

Köszönöm Istenem

 
 

Igaz lelkem fohászkodik minden szóban Tehozzád

Imám szárnyán Önmagam száll s lelkem ím, Elébed áll

Bármi is jő Uram, én azt hálás szívvel fogadom

Gyermekedként így szeretlek, hitem meg nem tagadom

Új Élet kél itt, most Veled eljövendő hajnalon

Ha Szeretet van énbennem, reményteljes holnapom

Köszönöm, hogy létezésem szent Fényedben született

Segíts Atyám, hogy utamat tudatosan tegyem meg

Mikor a csend honol bennem s Végtelenség ölel át

Látom Bennem Létezésed, s feltárhatom a csodát

Felismerem a Mindenség szétáramló ritmusát

Lelkem tánca egyként mozdul, létem dalként élem át

Magasrendű Igazságban a Minden így szerepel

Elmondani lehetetlen, mert érzésben érem el

Köszönöm, hát Jó Istenem, hogy megértem ki Vagyok

Szeretet a Szeretetben, Fény a Fényben, ÉN VAGYOK

Add, hogy lássam magam mindig a te igaz szemeddel

Mindenkire úgy tekintsek, mint isteni Gyermekre

Lehívom most ide közénk Áldásodnak Sugarát

Ez az Áldás szent imaként mindenkit öleljen át.

 
Ámen

ANGYALI IMA

 

Teljesség Ura arra kérünk Téged

Emelj a Szívedbe, Szeretet Fényedbe

Hogy ott Eggyéváljunk Teveled Jó Urunk

Szívednek Szavában legyen boldogságunk.

Áraszd szét Szívedet, hogy dobbanjon Vele

Az, mi létező és fénylő Tebenned

Hogy az Egység éljen Veled minden Létben

Igaz Valójában, Szent Gyönyörűségben.

Istenünk, Jó Atyánk, Veled Egyek vagyunk

Erőt, Fényességet, mindent Tőled kapunk

Utunkban áldd meg Szent Szíved erejét

Hogy minden mi Benned él, megtalálja helyét.

 

Áldás  Áldás  Áldás

Áldott Áldott Áldott

Fényhívó ima

 

Fényesség szólítunk, ölelj körbe minket!

Befogadjuk Léted a Szent Esküvésben!

Egyként dobban szívünk s benne emberlétünk

Szent Lelked sugara, ez mit Tőled kérünk.

Ölelj körbe minket Szeretetnek árja

Isten Szent Valója, az EGY Igazsága

Befogadunk Téged szívünk Szent Lángjába

S felhelyezünk benne Isten oltárára.

Fényesség! Szeretet! Itt vagy körülöttünk

Átjársz s felemelsz, lelkünk Veled repül.

Angyali kezek érintenek Minket

Szent simogatással üzen nekünk Isten:

Gyermekek! A Fényem reátok sugárzik!

Engedjétek hát be, hogy átjárjon máris.

Mert nincs akadálya, hogy egyesülj Velem

Ha szíved kitárod az Igaz Szeretetnek.

Légy isteni fényemnek befogadó lelke

Hogy veled Egyesüljön a Szent Szív ereje.

Árasztod magadból, mert Fény Vagy Most már Te is

Szívednek ereje Istenedben a HIT.

Ámen

Tisztító ima

 

 

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel

Áradó Fényesség járja át a testem

Tisztaság angyala karjába zár Engem

Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal

Harmónia rezeg ebben a Világban

Árad belőlem, megtisztít most mindent

Mivel utam során kapcsolatba lépek

Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben

Mit Atyám átölel tisztító Fényével

Ezért befogadlak Tisztaság Ereje

Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

Ámen

Uram! Ébreszd fel a reményt!

 

Kérünk Nagy Úr, ki Teljességben létező Atyánk Te Vagy

Nyújtsd ki kezed gyermekidnek, reményt adni és vigaszt.

Hadd tóduljon szívünkre az igazfényű szeretet

S nyíljon meg a lelki kapu mi fényességbe átvezet.

Add, hogy lássuk megváltásunk vezet minket Tehozzád

Hogy a lábunk, ha megbotlik, reményünk lép majd tovább.

Ha a szívben felébred és bent lakik a szeretet

Igaz hittel és reménnyel viseljük a terheket.

Segíts Uram felébredni s látni omló fényedet

Készek vagyunk befogadni, mert MI VAGYUNK A SZERETET!

 

Ámen


Út Jézussal

 

Szeretetnek fénye körbeölel minket

Lelkünk Lángjában lobban Élő Isten

Ha megfogjuk csendben, szívvel egymás kezét

Hallhatjuk zengeni angyalok énekét.

Csendünk szavában megszólal Jézusunk

Ki megváltó szívével Igaz és Jó Urunk

Ereje körbefog, biztosan tart minket

Hittel, szeretettel vezet minket itt, lent.

Kezét ha áldásra felemeli fölénk

Szent Glória lángja fényeskedik körénk

Hogy fogadalmunk, mit lelkünkkel tettünk

Áldássá váljon, ezt ígéri nekünk.

Mert a Szeretet útja mire vállalkoztunk

S a Fény, ki kísér minket szerető Jézusunk

Benne ég bizalmunk, ahogy Ő hisz Bennünk

Isten útját járva egyesül Ő Velünk.

Mikor a Fényben mind összeölelkezünk

S a Szeretet körében így hatalmat nyerünk

Megnyílik a Mennynek minden Szent Kapuja

S boldog esküvéssel beléphetünk oda:

Istenem, szeretlek, kitárom két karom

Legyen meg mibennünk a Te Akaratod!

Ámen

Gyógyító és harmonizáló mantrák (Égi mesterek ajándékai)

 

  

Tisztító:

 

Isteni Láng, Fényes Egység minden ami Bennem néma

Tisztuljon meg Veled, lelkem sötét hozadéka

 

Életerőt adó:

 

Éled Bennem a Szeretet, Fény útjára lépek

Isten lángja fellobban, mert ÉN VAGYOK az Élet

 

Szív-lélek harmonizáló:

 

Lelkem minden fénysugara, apró ikerlángok

Egyesülnek Szeretetben, szívem a hazájuk

 

Megbocsátást adó:

 

Lelkem Lángja, megbocsátás ami Bennem éled

Átölel a Szeretetben, Egységbe hoz Véled

                                                             
 ( A mantra közben arra kell gondolnunk, 
akinek meg akarunk bocsátani)

 

 

Befogadást elősegítő: (előtte kérjünk védelmet!)

 

Isten Szava, Szent Kegyelem árad most le reám

Lelkem nyitva, szívem tárva, befogadni kíván

  

Védelmi:

 

Isten Kardja, Szent Angyala védelmez most Engem

Ha szívembe befogadom nincs bűnöm, se terhem

Isten Kardja óv, Isten Kardja véd Michael Szívében

 

Egységbe hozó:

 

Szívem Lángja Szeretet virága, gyémánt magja ott ragyog

Isten az, ki lakik benne és Ő Benne ÉN VAGYOK
MIHÁLY ARKANGYAL HÍVÁSA

  

Mihály arkangyal szólítalak Téged

A Vagyok Aki Vagyok Szent nevében

Krisztusi Énem erejénél fogva

Szeretettel kérlek, jelenj meg itt nyomban!

Dicsőség a Fényben, hatalmad ereje

Szent pajzsként erőd fogjon engem körbe

Boríts be szívednek gyémánt fényével

Hogy mindent, mi fénytelen távol tartson tőlem!

Szent Kardod lángjával, isteni erővel

Háromszoros körrel engem most vonj be!

Első kör az Isteni Szeretet ? védelmez engem!

Második az Isteni Szó ? távol tart minden sötétséget!

Harmadik kör a Megváltás ereje ? megőriz örökre Isteni Egységben!

Szent pajzsod védelmében, háromszoros körben

Kérlek tisztelettel Mihály Úr Téged

Emelj a szívedbe, Szíved Szent Lángjába

Hogy ott legyek Véled Örök Biztonságban!

Köszönettel elfogadom védelmedet!

Ámen


Földanya imája

 

 

Földanyánk! Ki a Földön vagy, 
Szenteltessék meg a Te neved!
 Jöjjön el a Te országod, 
legyen meg a Te akaratod, miként Tebenned, 
úgy mibennünk is.

Testünk ,lelkünk, szellemünk egységét 
segítsd nekünk most, és bocsásd meg a Mi vétkeinket,
 miképpen Mi is jóvátesszük mindazt,
 mit ellened vétettünk.

És ahogy minden nap elküldöd a 
Te Angyalaidat, úgy küldd el Őket Hozzánk ma is.

És ne vígy minket a betegségbe, 
de szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a Test és az Egészség.

Mindörökké !


Lélekébresztő

 

Drága lélek, ébredj kérlek!

Isten Fénye hív Most Téged!

Lásd magadban igaz szívvel

Mit vállaltál szellemlétben.

Tudatodat hozd felszínre

Áraszd ki, így vegyen körbe,

Hogy mutassa igaz utad

Mire lépve hazajuthatsz!

Szeretetnek Lángja Benned

Lobbanjon fel az Egekbe,

S Egyesítse Emberléted

Hű Szellemed Erejével!

Ámen

Nyújtsátok ki kezeteket, 
emeljétek az Ég felé és mondjátok:

 

 Szívem Fényét szétárasztom Lelkem teljessége

Így burkol a Szeretetbe

Isten igaz Lényegembe

 

Felébresztem szívem lángját kinyitom lelkem oltárát

Befogadom fényességed Istenem ha küldöd nékem

 

Uram segíts! Lelkem Rajtad! Dobbanása EGY Vagyok!

Harmonizáld szívem-lelkem Most Tudatom felragyog!

 

Angyalok MOST körülvesznek szeretetük árad

Hadd adjam hát Én is tovább fényét a Világnak!

  

Négy Arkangyal Szent Ereje Jézus Fénye rajta

Piramisba fognak Engem Isteni Udvarba

Teljesség Fénye

 

Teljesség Fénye! Ki mindenben létezel!

Áradj most erőddel szét a rétegeken!

Hánts le minden ellenállást és blokkoló erőt,

mi a befogadás útjában áll kívül és belül!

Fényed sugározzon égi Tisztasággal,

megláttassa Istent teljes Valójában!

Felnyíljon most tudatára minden ember szeme,

ki befogadásra kész Teljesség Istene!

Angyalok nyissák fel a Remény Kapuit,

hogy Fény jusson minden szívbe, mi megvilágosít!

Ámen

  


Barátság


Van két ember, akik szeretik egymást.
Nem szerelem, mert az elmúlik.
Ez soha!
Barátság? Ez annál sokkal több!
Egy földöntúli viszony,
Amelyet az angyalok támogatnak.
Egy tiszta, mély, őszinte és önzetlen lelkitársi kapcsolat.
Összeköt két embert egy láthatalan szál,
Melyet senki nem szakíthat szét.
Nincs magyarázkodás, nincs felelősségrevonás, csak a hit.
Úgy szeretik és fogadják el egymást, ahogy van,
És bármit megtennének a másik boldogságáért.
Az ilyen kapcsolat az Isten ajándéka,
És boldog lehet az, aki ezt megélheti.
Én boldog vagyok... 

                                    

 Belépés

Keresés

Naptár
«  Január 2021  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Barátaink:
 • Ingyenes honlap létrehozása
 • uCoz közösségi fórum
 • Ingyenes online játékok
 • Oktatóvideók
 • A legjobb uCoz-os weboldalak

 • Időkép
  Hőtérkép

  Felhőkép


  Copyright MyCorp © 2021