Szerda, 2021-01-20, 1:00:06 PM
Üdvözöllek Vendég | RSS
ÁLDJON AZ ÚR
Főoldal
Regisztráció
Belépés
Honlap-menü

Mini-chat

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

cs.ang-gamb-ang.gif

                                            Az  ima 

Az Isteben bízó ember természetes szellemi cselekedete a Mennyei Atyával való személyes kapcsolat élőn tartása, örömeinek és problémáinak megosztása. Rendkivül fontos szerepe van a hit megélésében, ápolásában, és a mennyei erők magunkhoz vonásában. Erősíti bizalmunkat Isten iránt, segíti az élet terheinek viselését, megerősíti szellemünket a kisértésben. Vigaszt nyújt a megpróbáltatásban, élőn tartja az örök élet reményeit és hitét  a csüggedésben. Ima értéke nem a szavak, hanem az érzések szépségétől és áhitatátólfügg. Az imának mágikus ereje van, mely annál nagyobb minél erősebb hitből fakad. Ez az erő átredezi a láthatatlan világban előkészülő események és történések eshetőségét, ilyen értelemben korlátozott teremtő erőt is jelent.......A legtöbbet mégis akkor nyerhetünk az ima által, ha saját kérésünkhöz hozzáfüzzük:

" de mindazonáltal úgy legyen ahogy Te akarod Atyám" !

                                             Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

ima.h..jpg

      cs.--gamb.sziv--.gif

             Kedves olvasók, kaptam az alábbi képes imát ,

  véleményem szerint, ez a fohász nem csak az időseknek szól,

  mindenkinek szeretettel ajánlom,  olvassa el , a  címe ellénére is. 

  Kortól független szerintem, én is fiatalnak számítok, de nekem tetszett,

  elgondolkoztatott :

                                                     nyug.png

nyugd.png

nyugdi.png

nyugdij.png

nyugdija.png

nyugdijas.png

nyugdijaso.png

nyugdijasf.png

nyugdijasfo.png

nyugdijasfoh.png

nyugdijasfoha.png

nyugdijasfohas.png

nyugdijasfohasz.png

nyugdijasfohasz0.png

nyugdijasfohasz1.png

nyugdijasfohasz2.png

nyugdijasfohasz3.png

nyugdijasfohasz4.png

nyugdijasfohasz5.pngcs.--gamb.sziv--.gif


1228908027_13.jpg
       cs.--gamb.sziv--.gif

           Antoine de Saint-Exupery : Fohász Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! 
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és 
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! 
Segíts engem a helyes időbeosztásban! 

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú 
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! 
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak 
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem 
a váratlan örömöket és magaslatokat! 

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, 
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó 
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! 

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő 
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! 
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások 
mondják meg nekünk. 

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. 

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb 
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! 

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és 
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek! 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! 
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 
Taníts meg a kis lépések művészetére! 
Mi atyánk

im.kez.konyv.jpg


         MEGKÖTÖM MAGAMAT


          Megkötöm magamat Isten kötelével,

          megtöltöm szívemet Ország igéjével,

          szabadságom, Uram, Néked visszaadom,

          csak a szeretetre formáld át tudatom!


         Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram,

         segítő kéz nélkül nehéz járnom utam.

         Atyám erősítsd meg testvéred a hitben,

         életem példázza: Szeretet az Isten.


        Megkötöm magamat baráti kötéllel,

        testvéri közösség tartó erejével.

        Testvér, ha eloldnám kettős kötelékem,

        szembesíts magammal, légy felelős értem!


                                              (bokor himnusz)


      cs.--gamb.sziv--.gif

ESTI   HIMNUSZ


Immár a nap leáldozott

Teremtőnk, kérünk Tégedet:

légy kegyes és maradj velünk,

őrizzed, óvjad népedet !


Adj nékünk üdvös életet,

szítsd fel a szív fáradt tűzét,

a ránk törő rút éjhomályt

világosságot rontsa szét !


Álmodjék Rólad a szívünk,

álmunkban is Te légy velünk,

Téged dicsérjen énekünk,

midőn új napra ébredünk !


Kérünk hatalmas , jó Atyánk,

Úr Jézus Krisztus érdemén,

ki Szentlélekkel és veled

uralkodik s örökre él.

ÁMEN.

ima.jpg

Dr. Papp Lajos   

Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele, 
Mikor nem csönget rád, soha senki se, 
Mikor sötét felhő borul életedre, 
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, reményteljesen, 
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN! 

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, 
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad, 
Mikor körülvesz a durva szók özöne, 
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: 
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED! 

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág", 
Mikor elnyomásban szenved az igazság, 
Mikor szabadul a Pokol a Földre, 
Népek homlokára Káin bélyege van sütve, 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele! 
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog, 
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! 

Mikor beléd sajdul a rideg valóság, 
Mikor életednek nem látod a hasznát, 
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve , 
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele! 
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod, 
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD! 

Mikor a "kisember" fillérekben számol, 
Mikor a drágaság az idegekben táncol, 
Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen", 
S millió szegény a "nincstől" hal éhen, 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele! 
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed, 
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET! 

Mikor életedbe lassan belefáradsz, 
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz, 
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, 
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT", 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele! 
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet! 
Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET! 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, 
Munkád elismerik, lakást is szereznek, 
Mikor verítékig hajszoltad magad, 
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe! 
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek: 
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK! 

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK, 
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják, 
Mikor népeket a vesztükbe hajtják, 
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM MI ATYÁNK?! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj! 
Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol! 
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL! 
MENTS MEG A GONOSZTÓL! 
AMEN 

UTÓHANG: 
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden, 
Távozz Sátán - szűnj vihar! 
BÉKE, s CSEND legyen! 

Miért féltek kicsinyhitűek? 
BÍZZATOK ! Hisz én megígértem Nektek! 
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek! 
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok, 
S a végső időkig - VELETEK MARADOK!

imareggeli.gif

SZALÉZI  SZENT  FERENC  IMÁJA


                    A  RÁNK  MÉRT  KERESZTRŐLHa minden angyal, a világ minden lángelméje

tanulmányozta volna, mi válik hasznodra

ebben, vagy abban a helyzetben,

miféle szenvedés,

kisértés vagy fájdalmas veszteség,

nem találhattak volna hozzád illőbet,

mint azt ami ért.

Isten örök Gondviselése

kezdettől fogva kigondolta,

hogy ezt a keresztet saját Szívéből

értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna,

mindentudó szemével megszemlélte,

Isteni értelmével átgondolta,

bölcs igazságosságával megvizsgálta,

szerető irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,

hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,

egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,

fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát,

és még egyszer rád  és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égből jön feléd,

mint Isten hívása,

s könyörülő szeretetének ajándéka,

hogy egészen önmagaddá légy,

és Istenben megtaláld beteljesülésedet.


hazastarsak_imalja.jpg

II. RÁKÓCZI  FERENC  IMÁJA

ÉTKEZÉS  ELŐTT


Milyen nagy a jóságod, ó mennyei Atya!

Csak a mindennapi kenyeret kértem tőled

és te nekem ennyi fogást méltoztattál adni.

Tekints törékenységemre és add,

hogy ne legyen a torkosság szennyévé az,

 aminek a test táplálékának kell lennie.

Ó Élő Kenyér, ki az égből szálltál alá,

légy lelkem tápláléka,

miként ezek az elém tett ételek

testem táplálékai lesznek!

Add, hogy ezeket mértékletesen ízlelve

szüntelenül téged éhezzelek!

Testem ezeket a földi táplálékokat kívánja.

Ó bárcsak Téged,

az éltető Lelket kívánná lelkem!

Fékezd meg testem gonosz vágyát, ó, Lélek,

és növeld meg lelkem éhségét,

hogy amíg testem felüdül,

az szüntelenül téged kívánjon!

ÁMEN

cs.--gamb.sziv--.gif


SZENT  BENEDEK  MINDENNAPI  IMÁJA


Adj nekem  jóságos Jézusom,

Téged megértő értelmet,

Téged átélő érzelmet,

Hozzád siető lelket,

Irántad buzgó bensőséget,

Rád bukkanó bölcsességet,

Téged felismerő világosságot,

Érted égő szeretetet,

Benned élő szívet,

Téged dicsérő tetteket,

A Te szavaidra hallgató füleket,

A Te szépségedet szemlélő szemet,

A Te fölségedet magasztaló nyelvet,

Neked kedves életmódot,

A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,

Hozzád vágyó hű kitartást,

És adj, Jézusom, boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,

Fényes feltámadással,

És az örökké boldog életben

Add jutalmul magadat!

ÁMEN.

cs.--gamb.sziv--.gif

Kalkuttai Teréz Anya

 Nyisd fel szemünket!


Nyisd fel szemünket, Uram,

hogy megláthassunk Tégedet

fivéreinkben és nővéreimkben.

Nyisd meg fülünket, Uram,

hogy meghalljuk annak kiáltását,

aki éhezik, fázik,fél,

s akit leigáztak.

Nyisd meg szívünket, Uram,

hogy megtanuljuk egymást szeretni,

mint ahogyan Te szeretsz minket.

Add nekünk ismét Lelkedet Ura,

hogy nevedben

egy szívvé és egy lélekké forrjunk.

Ámen.


Belépés

Keresés

Naptár
«  Január 2021  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Barátaink:
 • Ingyenes honlap létrehozása
 • uCoz közösségi fórum
 • Ingyenes online játékok
 • Oktatóvideók
 • A legjobb uCoz-os weboldalak

 • Időkép
  Hőtérkép

  Felhőkép


  Copyright MyCorp © 2021